LTR Visa วีซ่าสำหรับชาวต่างชาติที่ตอบโจทย์กับเทรนด์การพักผ่อนในวัยเกษียณ

LTR Visa วีซ่าสำหรับชาวต่างชาติที่ตอบโจทย์กับเทรนด์การพักผ่อนในวัยเกษียณ

วีซ่าพำนักระยะยาวสำหรับชาวต่างชาติ (LTR Visa) คือวีซ่ารูปแบบใหม่ของประเทศไทยที่ออกแบบมาเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและดึงดูดนักท่องเที่ยวทั่วโลกให้เข้ามาอาศัย และร่วมลงทุนในประเทศไทย มีวัตถุประสงค์ในการยกระดับประเทศไทยให้กลายเป็นศูนย์กลางการอยู่อาศัยและการทำธุรกิจในระดับภูมิภาค โดยชาวต่างชาติที่ถือ Long-Tern Resident Visa จะได้รับสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ที่เอื้อต่อการลงทุนและพำนักอาศัยในประเทศเป็นการแลกเปลี่ยน LTR Visa วีซ่าพำนักระยะยาวสำหรับชาวต่างชาติมีกี่ประเภท วีซ่าพำนักระยะยาวสำหรับชาวต่างชาติ (Long-Term Resident Visa) แบ่งออกเป็น 4 ประเภท ตามคุณลักษณะของชาวต่างชาติที่เข้าเกณฑ์การพิจารณา ดังนี้ **หมายเหตุ สำหรับครอบครัวของผู้ถือวีซ่าพำนักระยะยาว (LTR Visa) จะได้รับสิทธิประโยชน์เช่นเดียวกับผู้ถือวีซ่า และสามารถพำนักอาศัยภายในราชอาณาจักรไทยได้นานสูงสุด 10 ปี สิทธิประโยชน์สำหรับชาวต่างชาติที่ถือวีซ่าพำนักระยะยาว (LTR Visa) เกณฑ์คุณสมบัติของชาวต่างชาติที่สามารถยื่นคำร้องขอวีซ่าพำนักระยะยาว (LTR Visa) ขั้นตอนการขอรับรองคุณสมบัติและการขอรับการตรวจลงตราวีซ่าพำนักระยะยาวสำหรับชาวต่างชาติ (LTR Visa) บริษัท Lawyer V-Work ให้บริการรับทำวีซ่า (รับทำ VISA) และรับทำใบอนุญาตทำงาน (รับทำ Work Permit) สำหรับชาวต่างชาติทุกประเทศ บริษัท Lawyer […]

ใบอนุญาตทำงาน VS. วีซ่าธุรกิจ ต่างกันอย่างไร?

ใบอนุญาตทำงาน VS. วีซ่าธุรกิจ ต่างกันอย่างไร?

หลายท่านอาจจะเคยสงสัยกันไม่มากก็น้อยว่า ใบอนุญาตทำงาน และวีซ่าธุรกิจ ทั้งสองใบอนุญาตเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร ใช่ชนิดเดียวกันหรือไม่ เพื่อเป็นการเคลียร์ชัดและลบข้อสงสัยของท่าน บทความนี้ทาง บริษัท Lawyer V-Work จะมาช่วยอธิบายถึงประเด็นให้ท่านผู้ประกอบการ นายจ้าง และผู้ที่มีความประสงค์ในการยื่นคำขอใบอนุญาตทำงาน และวีซ่าธุรกิจเข้าใจกันมากขึ้น พร้อมแล้วทำความเข้าใจไปพร้อมกันเลย ใบอนุญาตทำงาน (Work Permit) คืออะไร? ใบอนุญาตทำงาน (Work Permit) คือใบอนุญาตทำงาน ประกอบธุรกิจ หรือเป็นลูกจ้างภายในราชอาณาจักรไทยถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งจะออกโดยกรมการจัดหางานและกระทรวงแรงงาน มอบให้แก่ชาวต่างชาติ/ชาวต่างด้าว เพื่อเป็นหลักฐานประกอบการยื่นคำร้องขอรับวีซ่าธุรกิจสำหรับทำงานอายุ 1 ปี รวมถึงใช้สำหรับต่ออายุวีซ่าธุรกิจที่หมดอายุด้วย โดยการขอใบอนุญาตทำงานนั้นชาวต่างชาติต้องยื่นขอใบอนุญาตภายใน 90 วัน หลังจากเดินทางมาถึงราชอาณาจักรไทย ตามกฎหมายที่ให้พำนักในราชอาณาจักรไทยได้ชั่วคราว วีซ่าธุรกิจ คืออะไร? วีซ่าธุรกิจ (Non-Immigrant Visa Business) คือวีซ่าสำหรับชาวต่างชาติ/ชาวต่างด้าว ที่มีความต้องการเข้ามาในราชอาณาจักรไทยเพื่อทำงาน เป็นลูกจ้าง และประกอบธุรกิจถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งสถานกงสุลไทย กระทรวงต่างประเทศ หรือสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเป็นผู้ออกให้ โดยชาวต่างชาติที่พึ่งเคยทำวีซ่าธุรกิจครั้งแรก วีซ่าธุรกิจจะมีอายุเพียง 90 วัน เท่านั้น หากต้องการทำงานเป็นระยะเวลา […]

VISA หรือ Work Permit สำคัญอย่างไรต่อการทำงานในต่างประเทศ?

VISA หรือ Work Permit สำคัญอย่างไรต่อการทำงานในต่างประเทศ?

การทำงานในต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็นในราชอาณาจักรไทย หรือในประเทศไหน ๆ ก็ตาม ไม่ว่าจะเข้าไปทำงานเป็นลูกจ้าง ดำเนินกิจการ ประกอบธุรกิจ หรือทำอาชีพใดก็ตาม จะต้องมี VISA สำหรับทำงาน รวมถึง Work Permit เพื่อเป็นใบเบิกทางในการเข้าประเทศถูกต้องตามกฎหมายทั้งหมด แต่ความสำคัญของ VISA สำหรับทำงาน และ Work Permit มีแค่นั้นจริง ๆ หรือ บทความนี้ บริษัท Lawyer V-Work จะมาอธิบายให้เข้าใจเอง เข้าทำงานถูกต้องตามกฎหมาย และ MOU ของแต่ละประเทศ ทั้งวีซ่าทำงาน และ Work Permit คือเอกสารสำคัญที่ชาวต่างชาติสามารถใช้แสดงตนว่าได้รับอนุญาตให้สามารถทำงานภายในประเทศได้ถูกต้องตามกฎหมาย สามารถทำงานได้อย่างเปิดเผย บริสุทธิ์ ไม่ต้องหลบซ่อน เพราะไม่มีความผิดหรือบทลงโทษตามมาหากเจ้าหน้าที่ด้านการตรวจสอบ ปราบปราม จับกุม และดำเนินคดีนายจ้าง/สถานประกอบการ และคนต่างด้าวผิดกฎหมาย จากกระทรวงแรงงาน โดยบทลงโทษของผู้กระทำในแต่ละประเทศต่างมีความรุนแรง หนักเบาขึ้นอยู่ในแต่ละประเทศ ได้รับสวัสดิการแรงงานสำหรับชาวต่างชาติ/ชาวต่างด้าว กฎหมายของแต่ละประเทศสำหรับแรงงานต่างชาตินั้นไม่เหมือนกัน แต่หากนับเฉพาะในประเทศไทย ชาวต่างชาติ/ชาวต่างด้าวที่เข้ามาทำงานในประเทศถูกต้องตามกฎหมาย (มีวีซ่าทำงาน […]

วิธีขอใบอนุญาตทำงาน ฉบับละเอียดสำหรับมือใหม่

วิธีขอใบอนุญาตทำงาน ฉบับละเอียดสำหรับมือใหม่

ใบอนุญาตทำงาน (Work Permit) คือเอกสารที่ใช้ยืนยันความถูกต้องตามกฎหมายของชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาทำงานในราชอาณาจักรไทย เพื่อประกอบธุรกิจ ดำเนินกิจการ หรือเป็นลูกจ้าง โดยชาวต่างชาติทุกอาชีพทุกคนจำเป็นต้องยื่นคำขอเปลี่ยนประเภทการลงตราตามกฎหมายของราชอาณาจักรไทย เป็นประเภทการลงตราแบบ Non-Immigrant Visa “B” หรือวีซ่าทำงานประเภทธุรกิจเสียก่อน จากนั้นจึงจะยื่นคำขอรับใบอนุญาตทำงาน (Work Permit) เพื่อเข้าทำงานภายในราชอาณาจักรไทยถูกต้องตามกฎหมายได้ แนวทางการขอใบอนุญาตทำงานสำหรับคนต่างชาติ/คนต่างด้าว นายจ้างหรือแรงงานต่างชาติดำเนินการยื่นคำขอใบอนุญาตทำงานด้วยตนเอง วิธีขอใบอนุญาตทำงานสำหรับชาวต่างชาติที่เหมาะสำหรับบริษัทหรือสถานประกอบการขนาดใหญ่ ที่ขอใบอนุญาตทำงานให้กับชาวต่างชาติไม่กี่คนเท่านั้น วิธีนี้นายจ้างหรือแรงงานต่างชาติจะต้องดำเนินการจัดเตรียมเอกสาร ตรวจสอบ และดำเนินการยื่นคำขอใบอนุญาตทำงานกับหน่วยงานภาครัฐเองโดยตรงทั้งหมด ข้อดีคือจะประหยัดค่าใช้จ่าย แต่ก็ต้องแลกมากับข้อเสีย คือเสียเวลา มีความยุ่งยากลำบาก และอาจเกิดความล่าช้าได้ง่าย ใช้บริการบริษัทรับทำใบอนุญาตทำงาน (รับทำ Work Permit) วิธีขอใบอนุญาตทำงานสำหรับชาวต่างชาติที่เหมาะสำหรับนายจ้าง สถานประกอบการ หรือบริษัทขนาดใหญ่ที่ต้องขอใบอนุญาตทำงานสำหรับแรงงานต่างชาติจำนวนมาก เนื่องจากการจัดเตรียมเอกสารและการดำเนินการขอใบอนุญาตให้กับชาวต่างชาติหลายคนในแต่ละครั้งนั้นมีความยุ่งยาก หากขาดความชำนาญก็อาจทำให้จัดเตรียมเอกสารไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้อง จนก่อให้เกิดความล่าช้า และขอใบอนุญาตทำงานไม่ได้ผ่านได้ง่าย การใช้บริการบริษัทผู้เชี่ยวชาญในการรับทำใบอนุญาตทำงาน (รับทำ Work Permit) ก็จะช่วยแก้ไขปัญหาในส่วนนี้ได้ดีมาก คุณสมบัติของคนต่างด้าวที่สามารถขอใบอนุญาตทำงาน เอกสารสำคัญที่ใช้ในการยื่นคำขอใบอนุญาตทำงาน ค่าธรรมเนียมในการขอใบอนุญาตทำงาน (Work Permit) การขอใบอนุญาตทำงาน (Work Permit) สำหรับชาวต่างชาติในทุกกรณีจะมีค่าธรรมเนียมที่ต้องเสีย […]

ส่องประเภทต่าง ๆ ของวีซ่าทำงาน: ตั๋วใบสำคัญสู่อนาคตที่ดีกว่าในต่างประเทศ

ส่องประเภทต่าง ๆ ของวีซ่าทำงาน: ตั๋วใบสำคัญสู่อนาคตที่ดีกว่าในต่างประเทศ

วีซ่าทำงานเปรียบเสมือนตั๋วหรือใบเบิกทางชิ้นสำคัญที่ช่วยให้ชาวต่างชาติสามารถเดินทางเข้าทำงานในต่างประเทศได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย และได้รับสวัสดิการแรงงานต่าง ๆ ตรงตามที่กฎหมาย และ MOU กำหนด โดยวีซ่าทำงานจัดแบ่งออกเป็น 5 ประเภทหลัก ๆ ตามวัตถุประสงค์และความเหมาะสมในการทำงานของแต่ละอาชีพแต่ละตัวบุคคล ดังนี้ วีซ่าทำงานสำหรับเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานราชการที่ต้องการเข้าราชอาณาจักรไทยเป็นการชั่วคราว เพื่อปฏิบัติหน้าที่ทางราชการ โดยวีซ่าทำงานราชการจะมีระยะเวลาการพำนักในราชอาณาจักรไทยไม่เกิน 90 วันต่อครั้ง โดยผู้ร้องขอวีซ่าทำงานประเภทนี้จะต้องถือหนังสือเดินทางราชการหรือหนังสือเดินทางสหประชาชาติ (UN Laissez-Passer) เท่านั้น รวมถึงต้องแสดงหนังสือนำจากกระทรวงการต่างประเทศ หรือจากสถานเอกอัครราชทูต สถานกงสุล หน่วยงานราชการของประเทศผู้ขอ หรือจากหน่วยงานของสหประชาชาติที่ผู้ร้องสังกัดอยู่ หรือจากหน่วยงานราชการของไทย ที่มีการระบุชื่อ ตำแหน่ง และวัตถุประสงค์การเดินทางไว้อย่างชัดเจน วีซ่าทำงานชั่วคราวสำหรับนักการทูตที่เข้ามาปฏิบัติหน้าที่ทางการทูตหรือกงสุลในราชอาณาจักรไทย โดยผู้ร้องขอวีซ่าทำงานการทูตจะต้องถือหนังสือเดินทางทูตหรือหนังสือเดินทางสหประชาชาติ (UN Laissez-Passer) เท่านั้น และต้องแสดงหนังสือนำจากกระทรวงการต่างประเทศ สถานเอกอัครราชทูต หรือจากหน่วยงานสหประชาชาติของประเทศผู้ขอ ที่มีการระบุชื่อ ตำแหน่ง และวัตถุประสงค์การเดินทางไว้อย่างชัดเจน วีซ่าทำงานที่จำกัดเฉพาะการขอรับการตรวจลงตราเข้ามาในราชอาณาจักรไทยเป็นการชั่วคราว เพื่อปฏิบัติหน้าที่ทางการทูต กงสุล หรือราชการ รวมถึงชาวต่างชาติที่ประสงค์เข้ามาในราชอาณาจักรไทยในฐานะพระราชอาคันตุกะ ราชอาคันตุกะ แขกของรัฐบาล หรือหน่วยงานของรัฐ โดยวีซ่าทำงานเฉพาะประเภทนี้มีอายุ 3 เดือน หรือ 6 […]

รวมเคล็ดลับสัมภาษณ์ขอวีซ่าทำงานอย่างไรให้ได้ใจกรรมการ

รวมเคล็ดลับสัมภาษณ์ขอวีซ่าทำงานอย่างไรให้ได้ใจกรรมการ

โดยทั่วไปแล้ว หากเป็นการขอวีซ่าทำงานสำหรับชาวต่างชาติอาจไม่ค่อยมีการสัมภาษณ์จากเจ้าหน้าที่สักเท่าไร แต่ก็มีบางกรณีที่มีการเรียกสัมภาษณ์ชาวต่างชาติบางรายเพิ่มเติมเช่นเดียวกัน ขึ้นอยู่กับข้อมูลส่วนบุคคลของชาวต่างชาติ งานที่เข้ามาทำในประเทศ และอื่น ๆ

บริษัทรับทำ Work Permit วีซ่าธุรกิจ รับขอใบอนุญาตทำงาน ต่อใบอนุญาตทำงานสำหรับชาวต่างชาติ Lawyer V-Work

 • รับทำ work permit ขอ work permit ให้ ชาวต่างชาติ รับทำใบอนุญาตทำงาน (กรณีอยู่ต่างประเทศ)
 • รับทำ work permit ขอ work permit ให้ ชาวต่างชาติ รับทำใบอนุญาตทำงาน (กรณีอยู่ในประเทศไทย)
 • รับ ต่อ work permit รับ ต่อ วีซ่า work permit
 • แจ้งเข้า-แจ้งออกจากงาน
 • ขอเปลี่ยนแปลง หรือ เพิ่มลักษณะงาน
 • ขอเปลี่ยนแปลง หรือ เพิ่มนายจ้าง
 • ขอเปลี่ยนแปลง หรือ เพิ่มสถานที่ทำงาน
 • บริการรับทำ work permit ใบอนุญาตทำงานให้ชาวต่างชาติ กรณีอยู่ต่างประเทศและกรณีอยู่ในประเทศไทย
 • บริการรับทำ work permit ที่มีอายุไม่เกิน 3 เดือน (Apply for work permit valid not exceed 3 months)
 • บริการรับทำ work permit ที่มีอายุเกิน 3 เดือน แต่ไม่เกิน 6 เดือน (Apply for work permit valid 3-6 months)
 • บริการรับทำ work permit ที่มีอายุเกิน 6 เดือน แต่ไม่เกินหนึ่งปี (Apply for work permit valid 6-12 months)
 • บริการรับ ต่อ วีซ่า work permit (Apply for extension work permit)
 • บริการรับขออนุญาตให้เปลี่ยนหรือเพิ่มลักษณะงาน (Apply for changing job or adding job)
 • บริการรับขออนุญาตให้เปลี่ยนหรือเพิ่มนายจ้าง (Apply for changing or adding employer)
 • บริการรับขออนุญาตให้เปลี่ยนหรือเพิ่มท้องที่หรือสถานที่ทำงาน (Apply for changing or adding location)

วีซ่า Non-B (Non-Immigrate Visa B) คืออะไร

วีซ่า Non – Immigrant Visa “B” หรือวีซ่า Non-B คือ วีซ่าคนอยู่ชั่วคราวประเภท B ที่ออกให้กับผู้ที่ประสงค์จะเดินทางไปยังประเทศไทยเพื่อทำงาน ติดต่อธุรกิจ เข้าร่วมการประชุมในประเทศไทย ซึ่งมีทั้งวีซ่า Non-B แบบเข้าได้ครั้งเดียว (Single-Entry) มีอายุ 3 เดือน นับจากวันที่ยื่นขอวีซ่า และใช้พำนักอยู่ในประเทศไทยได้ไม่เกิน 90 วัน และวีซ่า Non-B แบบเข้าได้หลายครั้ง (Multiple-Entry) มีอายุ 1 ปี นับจากวันที่ยื่นขอวีซ่า และใช้พำนักอยู่ในประเทศไทยได้ครั้งละไม่เกิน 90 วัน ซึ่งจะออกให้เฉพาะกรณีติดต่อธุรกิจ

วีซ่า Non-ED (Non-Immigrate Visa ED) คืออะไร

วีซ่า Non-Immigrant “ED” หรือวีซ่า Non-ED คือ วีซ่าคนอยู่ชั่วคราวประเภท ED ที่ออกให้กับผู้ที่ประสงค์จะเดินทางไปยังประเทศไทยเพื่อศึกษาเต็มเวลาในสถาบันการศึกษาของรัฐและเอกชน ฝึกงานในหน่วยงานของรัฐบาล รัฐวิสาหกิจและองค์การระหว่างประเทศ ฝึกงานโดยเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรการศึกษา และศึกษาในหลักสูตรการศึกษาอื่น ๆ โดยวีซ่า Non-ED นี้จะเป็นวีซ่าแบบเข้าได้ครั้งเดียว (Single-Entry) มีอายุ 3 เดือน นับจากวันที่ยื่นขอวีซ่า และใช้พำนักอยู่ในประเทศไทยได้ไม่เกิน 90 วัน

วีซ่า Non-O (Non-Immigrate Visa O) คืออะไร

วีซ่า Non-Immigrant “O” หรือวีซ่า Non-O คือ วีซ่าคนอยู่ชั่วคราวประเภท O ที่ออกให้กับผู้ที่ประสงค์จะเดินทางไปยังประเทศไทยเพื่อวัตถุประสงค์ต่าง ๆ อาทิ ครอบครัวของบุคคลสัญชาติไทย ผู้ติดตามของชาวต่างชาติที่ทำงานหรือศึกษาในประเทศไทย อาสาสมัครมูลนิธิหรือองค์กรการกุศล ใช้ชีวิตในบั้นปลาย (เกษียณ) โดยวีซ่า Non-O นี้จะเป็นวีซ่าแบบเข้าได้ครั้งเดียว (Single-Entry) มีอายุ 3 เดือน นับจากวันที่ยื่นขอวีซ่า และใช้พำนักอยู่ในประเทศไทยได้ไม่เกิน 90 วัน

การรับแจ้งอยู่ในราชอาณาจักรไทย กรณีอยู่เกิน 90 วัน

คนต่างชาติซึ่งได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวหรือถือวีซ่าประเภทชั่วคราว (Non-Immigrant Visa) ได้แก่

 • วีซ่าธุรกิจ (Non-B)
 • วีซ่าทำงาน (Non-B)
 • วีซ่าเกษียณอายุ (Non-O)
 • วีซ่าแต่งงาน (Non-O)
 • วีซ่าติดตาม (Non-O)
 • วีซ่าอาสาสมัคร (Non-O)

หากอยู่ในราชอาณาจักรเกิน 90 วัน คนต่างชาติผู้นั้นมีหน้าที่ต้องรายงานตัวแจ้งที่พักอาศัยต่อพนักงานสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองทุก 90 วัน หากท้องที่ใดมีที่ทำการตรวจคนเข้าเมืองตั้งอยู่จะแจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ ที่ทำการแห่งนั้นก็ได้ คนต่างชาติผู้ใดอยู่เกินกว่า 90 วัน ไม่แจ้งที่พักอาศัยต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือแจ้งช้ากว่าที่กำหนด ต้องมารายงานตัวด้วยตนเอง และเสียค่าปรับจำนวน 2000 บาท

หรือหากถูกจับกุมตัวมาไม่ว่ากรณีใด ๆ ต้องเสียค่าปรับ จำนวน 5,000 บาท ทั้งนี้ เป็นไปตาม มาตรา 37(5) แห่ง พ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ศ. 2522

Lawyer V-Work บริษัท รับต่อวีซ่า บริษัท บริการรับแจ้งอยู่ในราชอาณาจักรไทย กรณีอยู่เกิน 90 วัน สำหรับชาวต่างด้าวและชาวต่างชาติที่ถือวีซ่าทุกประเภท อำนวยความสะดวกในทุกขั้นตอน รวดเร็ว และถูกต้องตามกฎหมาย